(Tiếng Việt)

VIỆN KHOA HỌC
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
INSTITUTE OF SCIENCE HUMAN RESOURCE TRAINING

688 lượt xem

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt)

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý của Chủ Nghĩa Mác Lênin 5 Tin học ứng dụng
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 Xác suất – Thống kê y học
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 7 Tâm lý y học- Đạo đức Y học
4 Ngoại ngữ 8 Truyền thông và Giáo dục sức khoẻ
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu
Kiến thức cơ sở của khối ngành
1 Dân số học 5 Tin học ứng dụng
2 Sinh học và di truyền 6 Xác suất – Thống kê y học
3 Lý sinh 7 Tâm lý y học- Đạo đức Y học
4 Hóa học 8 Truyền thông và Giáo dục sức khoẻ
Kiến thức cơ sở của ngành
1 Giải phẫu 9 Dược lý
2 Mô phôi 10 Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm
3 Sinh lý 11 Sức khoẻ  môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp
4 Hoá sinh 12 Dịch tễ học
5 Vi sinh 13 Điều dưỡng cơ bản
6 Ký sinh trùng 14 Chẩn đoán hình ảnh
7 Giải phẫu bệnh 15 Thực tập cộng đồng 1
8 Sinh lý bệnh – Miễn dịch
Kiến thức ngành:
1 Nội cơ sở 12 Mắt
2 Ngoại cơ sở 13 Da liễu
3 Nội bệnh lý 14 Phục hồi chức năng
4 Ngoại bệnh lý 15 Thần kinh
5 Phụ sản 16 Tâm thần
6 Nhi khoa 17 Ung thư
7 Truyền nhiễm 18 Tiền lâm sàng
8 Y học cổ truyền 19 Chương trình y tế quốc gia
9 Lao 20 Tổ chức và quản lý y tế
10 Răng hàm mặt 21 Thực tập cộng đồng 2
11 Tai mũi họng

 

 

 

 

 

* Kết thúc học phần, Chúng tôi sẽ tổ chức thi đánh giá kết quả học tập của học viên*

HỌC PHÍ

Bình Luận Mặc Định
Bình Luận Facebook
Online support 24/7
ádfasdasdf