(Tiếng Việt)

VIỆN KHOA HỌC
ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

 

800 lượt xem

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) 1. Tổng quan về giáo dục STEM/STEAM
– Giáo dục STEM/STEAM là gì? Vai trò của giáo dục; STEM/STEAM trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công Nghiệp 4.0;
– Công thức PIE trong giáo dục STEM/STEAM;
– Thử thách STEM.
2. Giáo dục STEM/STEAM cho lứa tuổi mầm non
– Đặc thù của giáo dục STEM/STEAM trong trường mầm non;
– Các mốc phát triển theo độ tuổi của trẻ mầm non – Giới thiệu bộ công cụ đáng giá trẻ ASQ;
– Giáo dục STEM/STEAM và các phương pháp giáo dục sớm khác.
3. Chương trình giáo dục mầm non theo định hướng STEM/STEAM
– Giáo dục STEM/STEAM và chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Các tiêu chí của một chương trình giáo dục mầm non hiệu quả;
– Thiết kế chương trình và hoạt động STEM/STEAM;
– Checklist: Đánh giá chất lượng hoạt động STEM/STEAM.
4. Quy trình triển khai giáo dục STEM trong trường mầm non
– Các thách thức khi triển khai giáo dục STEM trong trường mầm non;
– 5 việc cần làm để triển khai giáo dục STEM trong trường mầm non;
– Bài kiểm tra cuối khóa.

 

 

 

* Kết thúc học phần, Chúng tôi sẽ tổ chức thi đánh giá kết quả học tập của học viên*

HỌC PHÍ

(Tiếng Việt) Hỗ trợ 10% khi đăng ký theo nhóm
Học Phí: 3.000.000 VND

 

Bình Luận Mặc Định
Bình Luận Facebook
Online support 24/7
ádfasdasdf