(Tiếng Việt)

VIỆN KHOA HỌC

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

INSTITUTE OF SCIENCE TRAINING HUMAN DEVELOPMENT

738 lượt xem

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) 5. NỘI DUNG KHÓA HỌC

5.1. Tổng quan về Kaizen

– Kaizen là gì?
– Tại sao kaizen?
– Triết lý Kaizen
–  Phân biệt Kaizen và Đổi mới (Innovation)
–  Ví dụ thành công với Kaizen
–  Liên hệ thực tế tại đơn vị của học viên.

5.2. Những nguyên lý cơ bản của Kaizen

–  7 chủ đề Kaizen
•  Sản xuất trên cả yêu cầu (Thực hành)
•  Thời gian nhàn rỗi trên dây chuyền (Thực hành)
•  Xử lý nguyên liệu chậm trễ (Thực hành)
•  Lãng phí nguyên vật liệu và dụng cụ (Thực hành)
•  Các hoạt động vô ích (Thực hành)
•  Chấm dứt những yếu tố/thủ tục vô bổ (Thực hành)
•  Loại bỏ những thành phần khiếm khuyết (Thực hành)
– Chu trình nguyên lý Kaizen
•  Lựa chọn chủ đề cải tiến.
•  Tìm hiểu tình trạng hiện tại và xác định mục tiêu.
•  Phân tích dữ liệu đã thu thập để xác định nguyên nhân gốc rễ.
•  Xác định biện pháp thực hiện dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu.
•  Thực hiện các biện pháp.
•  Xác nhận kết quả thực hiện biện pháp.
•  Xây dựng hoặc chỉnh sửa các tiêu chuẩn để phòng ngừa tái diễn.
•  Xem xét các quá trình trên và xác định các dự án tiếp theo.
–  8 thành tố chính của văn hóa Kaizen
•  Nhận thức kaizen
•  Hướng đến khách hàng
•  Chu trình kiểm soát chất lượng
•  Hệ thống góp ý
•  Kỷ luật tại nơi làm việc
•  Các hoạt động nhóm nhỏ
•  Quan hệ cộng tác
•  Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể
–  5 phương pháp luận nền tảng của Kaizen
•  Làm việc nhóm
•  Kỷ luật cá nhân
•  Tinh thần cải tiến
•  Chu trình chất lượng
•  Đề xuất cải tiến.

5.3. Thực hiện Kaizen

–  Sự kiện Kaizen (Kaizen event)
–  Quy trình thực hiện Kaizen
•  Người lao động phát hiện các vấn đề hoặc nhận diện những điểm có thể cải tiến (Thực hành)
•  Thảo luận với người giám sát/quản lý trực tiếp (Thực hành động não)
•  Người giám sát/quản lý trực tiếp đánh giá ý tưởng trong vòng 24 giờ và khích lệ các hành động ngay lập tức
•  Người lao động thực hiện ý tưởng
•  Viết ý tưởng ra trên một phiếu mô tả Kaizen đơn giản (Thực hành)
•  Giám sát/quản lý trực tiếp công bố ý tưởng và trao thưởng
–  Nghiên cứu thực tiễn Việt Nam: những rào cản trong thực hiện Kaizen.

Với phương châm “Uy tín, chất lượng, tin cậy và chuyên nghiệp”, Viện  Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Việt Nhật đã hình thành cho mình hệ thống liên kết đào tạo chuyên nghiệp. Hãy đến với chúng tôi để thực hiện hoài bão của bạn!

Trân Trọng!

 

 

 

* Kết thúc học phần, Chúng tôi sẽ tổ chức thi đánh giá kết quả học tập của học viên*

HỌC PHÍ

(Tiếng Việt)

Học phí của Khóa:  3.000.000 VND

Thời Gian: 2 ngày (04 buổi)

 

 

Bình Luận Mặc Định
Bình Luận Facebook
Online support 24/7
ádfasdasdf