(Tiếng Việt)

VIỆN KHOA HỌC
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

INSTITUTE OF SCIENCE TRAINING HUMAN DEVELOPMENT

538 lượt xem

Hợp tác

Chương trình phối hợp giữa 3 bên:
Viện Khoa Học Đào Tạo Phát Triển Nhân Lực
Trường đối tác ở khắp các Châu lục
Các Tổ Chức Hoặc Doanh Nghiệp... Phối Hợp Triển Khai.

Viện là cầu nối giữa các Châu lục như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Đức, Canada, Mỹ, Australia... Hợp tác về Giáo dục nhằm đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt)

         BUỔI  HỌC                                                                           NỘI DUNG ĐÀO TẠO
                1 – TQM là gì? So sánh ISO 9001:2015  với  TQM
–  Mối quan hệ giữa ISO 9004 & TQM.
– Mô hình quản lý truyền thống và Mô hình quản lý theo TQM
– Lợi ích của TQM với tần suất hợp đồng quay đầu
– Nguyên tắc vàng khi lập kế hoạch chất lượng đối với sản phẩm mới
– Thang điểm đánh giá 21 chuyên mục của TQM
                 2 – Giới thiệu 125 tiêu chí (525 câu hỏi) đánh giá theo TQM của Nhật Bản.thiết kế biểu mẫu áp dụng
cách tính điểm theo thang điểm 5/5
–  Hướng dẫn đánh giá các câu hỏi từ mục 1 – 15
                 3 – Hướng dẫn đánh giá các câu hỏi từ mục 16 – 21
– Hướng dẫn cách soạn thào tài liệu tích hợp TQM – LM – Breakthrough thinking
(tư duy đột phá), Vận hành – Đánh giá – Cải tiến liên tục.
–  Tổ chức và vận hành QCC : Quality control circles
                 4 –  Chuyển đổi mô hình quản lý doanh nghiệp theo xu thế hội nhập toàn cầu.

–  Quản lý theo TQM cần tập trung vào hệ thống Tự đánh giá – Kiểm soát – Nhân sự.

–  Tư duy đột phá – Thành quả của áp dụng thành công TQM.

–  Chia sẻ việc áp dụng thành công TQM ở doanh nghiệp mà MQI đã tư vấn.


Các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế.

Trân trọng!

 

 

* Kết thúc học phần, Chúng tôi sẽ tổ chức thi đánh giá kết quả học tập của học viên*

HỌC PHÍ

(Tiếng Việt)

– Học phí: 1.500.000 vnd/khóa học/học viên
– Thời gian: 04 buổi/2 ngày

 

 

 

Bình Luận Mặc Định
Bình Luận Facebook
Online support 24/7
ádfasdasdf