INSTITUTE OF SCIENCE

FOR TRAINING AND DEVELOPMENT HUMAN RESOURCES

Change easily in your own style

Detail (Tiếng Việt)

Các bước xin học bổng

How to apply for a scholarship

(Tiếng Việt)

VIỆN ISTDH

Detail (Tiếng Việt)

Hàng không, đường sắt

tàu cao tốc, tàu điện ngầm, taxi

Taiwan transportation system

(Tiếng Việt)

VIỆN ISTDH

Detail (Tiếng Việt)

Các quy định cho việc thực tập, 

đi làm thêm của du học sinh

WORK, PRACTICE

(Tiếng Việt)

VIỆN ISTDH

Detail (Tiếng Việt)

Thời gian học: 03 buổi/tuần

Số buổi học: 20 buồi

MIDDLE COURSE – HSK EXAMINATION

(Tiếng Việt)

VIỆN ISTDH

Số buổi học: 20 buổi/tuần

Detail

PRICE: 500.000VND / 8 sessions / 2 months

Lessons: 8 sessions

STANDARD STANDARD AND PRACTICAL MIDDLE LEARNING

Research Institute

500.000VND / 8 sessions / 2 months

  • 1
Online support 24/7
ádfasdasdf