VIỆN KHOA HỌC

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

"Hiền tài là nguyên khí quốc gia"
BUỔI GẶP MẶT LÀM VIỆC CỦA ĐAI DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SANGJI, HÀN QUỐC TẠI VIỆN KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC.

BUỔI GẶP MẶT LÀM VIỆC CỦA ĐAI DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SANGJI, HÀN QUỐC TẠI VIỆN KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC....

  • 1

GỌI NGAY : +84-24-6328-9555

Đăng ký nhận thông tin
Hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7